ประโยชน์ และโทษของการเอกซเรย์

การรักษาโรคหรือการพยาบาลในสมัยนี้ นับว่ามีความทันสมัยและก้าวหน้ามาก ทำให้การรักษาต่างๆ มีคุณภาพและได้ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อที่จะให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการรักษาที่ดีที่สุด ปัจจุบันจึงการรักษาพยาบาล หรือตรวจสุขภาพแบบเคลื่อนที่ ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก อย่างเช่นในหมู่บ้าน ชาวบ้านที่เดินทางไปมาไม่สะดวก อุปกรณ์ต่างๆ ก็ครบครันไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนในโรงพยาบาล มีทั้ง เอกซเรย์เคลื่อนที่ ที่สามารถตรวจอวัยวะภายในของเราได้เลย ว่ามีความผิดปรกติอย่างไรได้บ้าง

เพราะการตรวจสุขภาพของเรา ไม่สามารถที่จะตรวจจากภายนอกได้ทุกอย่าง การตรวจให้เห็นอวัยวะภายใน จะช่วยให้การรักษา และการวินิจฉัยโรคนั้น มีความแม่นยำมากขึ้น ซึ่งที่นิยมมากที่สุดก็คือ การเอกซเรย์ แต่ว่าไปแล้ว มันก็มีทั้งงข้อดีและข้อเสียเหมือนกันสำหรับการตรวจลักษณะนี้ ลองมาดูว่าเป็นอย่างไร

ประโยชน์ การเอกซเรย์ จะช่วยให้เราเห็นอวัยวะภายในของเราได้ทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นระบบเนื้อเยื่อ ว่ามีวามผิดปรกติหรือไม่ สามารถที่จะตรวจได้ทุกเพศทุกวัย การเอกซเรย์ในโรงพยาบาล หรือว่า เอกซเรย์เคลื่อนที่ มีประโยชน์อย่างมาก ที่จะช่วยให้การรักษาโรคต่างๆ นั้นตรงกับอาการที่เกิดขึ้นกับร่างกายของงแต่ละคน ส่วนใหญ่ที่เราเห็น และนิยมเอกซเรย์กันเป็นส่วนใหญ่ก็คือ การเอกซเรย์ปอด หัวใจ เพื่อดูความผิดปรกติ

เพราะอวัยวะเหล่านี้ จะเสื่อมลงเรื่อยๆ เมื่อเราอายุสูงขึ้น และยิ่งเป็นคนที่มีความเสี่ยงจากการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นทำงานในที่ฝุ่นเยอะ หรือว่าสารเคมีเยอะ ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับอวัยวะภายใน ก็มีมากขึ้น คนที่รู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ควรจะตรวจด้วยการเอกซเรย์ให้ละเอียด นอกจากนี้ยังสามารถดูฟัน และโครงสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวกับฟันได้ด้วย เอกซเรย์เคลื่อนที่ สามารถที่จะดูความผิดปรกติต่างๆ ที่เกี่ยวกับฟันของเราได้ เช่นฟันคุด เหงือก เป็นต้น

โทษ ของการเอกซเรย์ เนื่องจากการเอกซเรย์ เป็นการฉายรังสีเข้าสู่ร่างกายของเรา ถึงแม้ว่ามันจะเป็นประโยชน์ มันก็ให้โทษได้เช่นกัน นั่นก็คือ รังสีที่เกิดจากการฉายนั้น อาจจะทำให้เซลล์ต่างๆ ในร่างกายของเราถูกทำลายลงได้ และถ้าการเอกซเรย์ที่ต้องใช้รังสีเยอะ ก็ยิ่งงมีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดโรคมะเร็งได้เช่นกัน นอกจากนี้

การเอกซเรย์ในโรงพยาบาล หรือการ เอกซเรย์เคลื่อนที่ ยังส่งผลกับทารกในครรภ์อีกด้วย เพราะรังสีเหล่านี้ สามารถที่จะทำลายเซลล์ของทารก ให้เกิดความเสียหาย จนส่งผลให้เกิดอาการแท้ง หรือว่าเด็กพิการได้เลย  และยิ่งคนที่ต้องรักษาโรค โดยการใช้รังสีเหล่านี้อยู่เป็นประจำ ก็ยิ่งที่จะมีความเสี่ยงมากขึ้นกว่าเดิม จึงงไม่ควรจะรักษา หรือใช้รังสีนี้บ่อยนัก นอกจากแพทย์จะสั่งหรือต้องงงการดูความผิดปรกติของร่างงกายผู้ป่วยเท่านั้น

แต่ถึงอย่างไรก้ตามการ เอกซเรย์เคลื่อนที่ ก็ยังจำเป็นต่อการรักษาโรคอยู่ดี เพราะไม่มีวิธีไหนอีกแล้ว ที่จะช่วยให้เรามองเห็นอวัยวะภายในได้ เท่ากับการเอกซเรย์ และการตรวจก็ง่าย รวดเร็วมาก เพียงแค่ไม่กี่วินาที ก็เสร็จแล้ว และไม่จำเป็นจะต้องเตรียมตัวเหมือนกับการรักษาอื่นๆ ที่ต้องอดอาหาร หรือว่าอดน้ำไปตรวจ เพียงแต่เน้นเรื่องการแต่งตัวของเราเท่านั้น ไม่ให้ไปบังรังสี เพราะอาจจะทำให้ผลการตรวจหรือเอกซเรย์ไม่ชัด