Tag Archives: รับดูแลผู้สูงอายุ

พิษเศรษฐกิจ กับ การรับดูแลผู้สูงอายุ

รับดูแลผู้สูงอายุ

ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ เป็นไปไม่ได้เลยที่จะลาออกจากงานประจำมาทำงานฟรีแลนซ์หรือรับจ้างทั่วไปอยู่ที่บ้าน ทุกคนต่างมองหางานประจำ เพื่อให้การเงินนั้นคงที่ และสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ เป็นเหตุให้วัยทำงาน ไม่สามารถอยู่ติดกับบ้านได้ หากว่ามีผู้สูงอายุหรือเด็กอยู่ด้วยแล้ว คงเป็นไปได้ยากที่จะละเลยการดูแล เนื่องจากทั้งสองวัย ต้องการที่จะได้รับการดูแลมากกว่าวัยอื่นๆ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุอาจพบเจอกับภาวะปัญหาหลายๆ อย่าง ที่ทำให้ไม่สามารถพึ่งพาหรือช่วยเหลือตนเองได้ จึงจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลจากคนในครอบครัว โดยปัญหาที่กล่าวมานั้น มีอะไรบ้าง มาดูกันเลย ปัญหาที่พบมากในผู้สูงอายุ ปัญหาทางด้านสุขภาพกาย ด้วยกลไกระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างได้ได้เสื่อมตามสภาพของอายุ จึงทำให้ปัญหาด้านสุขภาพเสื่อมโทรม มีโรคภัยต่างๆ เบียดเบียน ทั้งโรคทางกาย และทางสมอง ผู้มีอายุเกิน 65 ปี มักมีการเปลี่ยนแปลงทางสมองคือ โรคสมองเสื่อม โรคหลงลืม โรคซึมเศร้า ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุที่มีฐานะไม่ดี ไม่มีลูกหลานดูแลอุปการะเลี้ยงดู อาจจะไม่มีรายได้ หรือรายได้ไม่เพียงพอสำหรับการเลี้ยงชีพ รวมถึงไม่มีที่อยู่อาศัย ทำให้ได้รับความลำบาก ปัญหาทางด้านความรู้ ผู้สูงอายุไม่มีโอกาสได้รับความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง ให้เหมาะสมกับวัย และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้เข้ากันได้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ปัญหาทางด้านสังคม ผู้สูงอายุอาจจะไม่ได้รับการยกย่องจากสังคมเหมือนเดิม โดยเฉพาะผู้ที่เคยเป็นข้าราชการ ตำแหน่งสูงซึ่งเคยมีอำนาจและบริวารแวดล้อม เมื่อเกษียณอายุราชการ อาจเสียดายอำนาจและตำแหน่งที่เสียไป ปัญหาทางด้านจิตใจ ผู้สูงอายุจะไม่ได้รับความเอาใจใส่ …